Doktorská škola

MathInHPC

VÍTEJTE ...

Doktorská škola pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC (zkráceně MathInHPC) sdružuje doktorské studijní programy a pracoviště zaměřené na vývoj metod High Performance Computing a jejich aplikace ve výpočetně náročných oblastech výzkumu.

Založena byla v roce 2019 Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, Matematickým ústavem AV ČR, Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava a IT4Innovations národním superpočítačovým centrem, ústavem VŠB – Technické univerzity Ostrava.

PODEJTE SI PŘIHLÁŠKU K DOKTORSKÉMU STUDIU VČAS

V současné době probíhá příjem přihlášek pro následující studijní programy:

Přehled témat disertačních prací pro aktuální přijímací řízení naleznete zde.

Termín podání přihlášek je do 31. 5. 2020.