STUDENTI

Studenti doktorské školy studují v doktorských studijních programech zaměřených na výzkum a vývoj metod a algoritmů pro řešení výpočetně náročných úloh z různých oblastí vědy, techniky i praktických aplikací a na jejich efektivní implementaci využívající v plném rozsahu sílu výpočetních prostředků high-performance computing .

Studenti se zapisují do studia v rámci akreditovaných doktorských studijních programů garantovaných partnery doktorské školy, samotná doktorská škola pak vytváří prostředí, které tyto programy propojuje a zajišťuje tak efektivní sdílení know-how jednotlivých partnerů při řešení konkrétních dizertačních projektů.

V rámci doktorské školy si mohou studenti zapisovat kurzy napříč partnerským konsorciem, absolvují krátkodobé stáže u partnerů a na základě jejich kontaktů též stáže v zahraničí či v průmyslové sféře, případně mohou realizovat své doktorské studium pod vedením dvou či více specialistů z různých partnerských institucí, průmyslu či ze spolupracujících institucí v zahraničí (studium typu double-degree).

Doktorská škola dbá na vzájemný kontakt studentů mezi sebou i studentů s učiteli. Pořádá (nejen) pro své studenty tematicky zaměřené sezónní školy, specializované intenzivní kurzy, semináře a workshopy a v neposlední řadě jim umožňuje pravidelně se setkávat na každoroční studentské konferenci a diskutovat o výsledcích své práce, problémech, na které narazili, a hledat společnými silami jejich řešení.