DOKTORSKÁ ŠKOLA

MathInHPC

VÍTEJTE ...​

Doktorská škola pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC (zkráceně MathInHPC) sdružuje doktorské studijní programy a pracoviště zaměřené na vývoj metod High Performance Computing a jejich aplikace ve výpočetně náročných oblastech výzkumu.

Založena byla v roce 2019 Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, Matematickým ústavem AV ČR, Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava a IT4Innovations národním superpočítačovým centrem, ústavem VŠB – Technické univerzity Ostrava. V roce 2020 se stala přidruženým členem Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.

Činnosti a organizaci školy vymezuje dohoda o jejím založení s navazujícími dodatky, řídí ji rada doktorské školy složená ze zástupců jejich partnerů.