PRÁVNÍ DOKUMENTY

ZÁKLADNÍM PRÁVNÍM DOKUMENTEM, jímž byla doktorská škola ustavena a jenž upravuje základní pravidla jejího fungování, je:

Tato dohoda je dále rozšiřována DODATKY:

  • v současnosti nejsou žádné dodatky k dispozici.

a ROZHODNUTÍMI RADY doktorské školy: