RADA DOKTORSKÉ ŠKOLY

Rada doktorské školy je vrcholným orgánem doktorské školy. Je složena ze zástupců všech doktorských studijních programů jednotlivých partnerů a řídí veškerou společnou agendu doktorské školy.