AKCE

Hlavními akcemi pořádanými doktorskou školou jsou konference, workshopy a tematické semináře, sezónní školy a obhajoby doktorských dizertačních prací  studentů doktorských programů ve škole sdružených.

OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ​
PLÁNOVANÉ OBHAJOBY

V současnosti nejsou plánovány žádné obhajoby.